Lemlandin rukous- ja kurssikeskus

 

 

Verksamhet
 
 
 
 
 
 
 

Vi arbetar som Bibellärare och predikanter. Gud har givit oss tre tjänstegåvor, och uppgiften att undervisa om Bibeln har vi gemensamt.

 

Under tre års tid fördjupade Helena sina teologiska kunskaper vid Åbo Akademi. Därefter arbetade hon som pastor i Mariehamns Pingstkyrka under åren 2007-2008 och bistod i församlingens enandeprocess. Sedan 2008 arbetar vi båda som heltidsanställda i vår förening.
 
Jorden runt
 
 

Vi gör kontinuerligt predikoresor inom Finland och i resten av världen på basis av inbjudan. För tillfället missionsarbetar vi planmässigt i Colombia och Nepal. I Colombia vill vi också hjälpa till med byggandet av en kyrka i staden Caucasia. I Nepal deltar vi i ett projekt med syfte att bygga en buffelgård i byn Kuri i samarbete med Himalaya Trinity Mission. Både i Colombia och Nepal vill vi dessutom stöda barns och ungdomars möjligheter att få utbildning.

 

 

I Belgien deltar vi i ECIs (European Coalition for Israel) årliga bönekonferens.

 

 

Överallt är vi verksamma i samarbete med lokala församlingar och väckelserörelser. Eftersom vårt arbete är allkristet besöker vi evenemang som arrangeras av olika slags väckelserörelser, organisationer och kyrkor. Vi har i synnerhet undervisat på olika bönekonferenser. Sammantaget har vi besökt omkring sextio länder och tar gärna emot talarinbjudningar från olika håll i världen. Vid resor till rika Västländer betalar arrangören våra utgifter, men i fattiga länder svarar vi efter bästa förmåga själv för kostnaderna.

 

 

Vi undervisar gärna om Guds tankar i anslutning till Israel.

 

 

Uppdragen som vi kallats till har på detta sätt utvidgats, och inom ramarna för missionsbefallningen har vi fått möjlighet att predika och undervisa jorden runt. Vi predikar på finska, svenska och engelska.

 

Vi är delaktiga i världsomspännande bönenätverk och deltar i enlighet med Guds vägledning i internationella förbönsevenemang och konferenser. Helena har dessutom besökt och talat vid kvinnosammankomster både i Finland och utlandet.
 

Vi söker Herren i lugnet på landsbygden
 
Här på Åland bor vi i en liten by mitt i ett traditionellt landsbygdslandskap. Med tanke på vår förbönskallelse är detta en bra sak, eftersom vi här i stillhet kan söka Gud och Hans vägledning inför arbetsresor. Vi upplever att Gud har ledsagat oss hit, och vi är inställda på att också i fortsättningen bo här i skärgården. Det går utmärkt att anordna småskaliga böne- och undervisningstillfällen här. Vänner av vårt arbete kan också komma till oss för att vila ut eller för att anordna en egen andlig sammankomst i våra utrymmen. Vid behov kan vi delta i undervisningen enligt överenskommelse. En plats som denna, som har givits av Gud, tillhör Gud. Av den anledningen söker vi Hans vägledning i allt. Välkommen att söka Herren tillsammans med oss!
Powered By Website Baker