Lemlandin rukous- ja kurssikeskus

 

 


Presentation
 
 
 
 
 
 
Syftet med denna hemsida är att presentera Helena och Antti Hämäläinens prediko- och undervisningsarbete. 
 

 

Ålands Bönetjänst rf.
 
Vi är ett gift par som helst arbetar tillsammans på ett sådant sätt att vi kompletterar varandra. Vår kallelse är allkristen och vi är verksamma i samarbete med alla slags väckelserörelser och kyrkor. Det arbete som vi utför passar inte alltid in i en särskild kyrkas eller församlings traditionella program, och av den anledningen har vi i förverkligandet av vår kallelse tagit egna initiativ, samtidigt som vi är medlemmar i lokala församlingar på Åland.
År 1990 grundade vi Ålands Bönetjänst rf. Genom föreningen har vi sedan dess uträttat andligt arbete både i Finland och flera tiotals länder i alla världsdelar.
 
 
Bakgrund

Helena är till sin bakgrund och identitet pingstvän och Antti lutheran. Helena tjänstgjorde i fem år som anställd i Pingstkyrkan i Vasa under 1980-talets första hälft, då vi träffades och gifte oss. Efter att ha studerat tillsammans vid ett svenskspråkigt, frikyrkligt teologiskt seminarium flyttade vi hit till Åland i juni 1986 och tog tjänst i den lokala allkristna Socialmissionen. Vi ägnade oss åt detta själavårdsarbete under de följande fyra åren, och Antti började resa tillsammans med internationella bönegrupper. 1986 och 1988 föddes våra döttrar, Anna och Johanna, som idag båda är gifta och har varsitt barn.

 

Lemlands Böne- och kurscenter

På våren 1988 köpte vi tillsammans med Bengt Grunér en gammal folkskola av Lemlands kommun, för att där lägga en konkret grund för vårt andliga arbete. Vi renoverade byggnaden, och den tidigare lärartjänstebostaden blev vårt hem, och skolans klassutrymmen omvandlades till mötes- och matsal. Andliga evenemang och sammankomster har nu arrangerats här i över 20 år.

 
 
Logiutrymmen
 
I februari 2007 köpte vi den angränsande tomten och tillhörande byggnad av Lemlands kommun. Efter några års renoveringsarbete kan vi nu inkvartera våra gäster i ett eget hus. Detta Gästhus har från och med 2009 sysselsatt oss ännu mer än tidigare. Vi planerar ytterligare tillbyggnad av kök och matsal i Gästhusets källarvåning. I böne- och kurscentret undervisar vi om Bibeln, ber och lovprisar Herren. Här är vår avsikt att komma i kontakt med den levande Guden och tillsammans med andra lära känna Honom mer djupgående.
 

 

 

 

 

Powered By Website Baker